DMK MONEY - finansowanie dla nowych firm

DMK Money - jak założyć spółkę celową Spółki celowe (SPV)

Spółka celowa (SPV – Special Purpose Vehicle) zostaje utworzona w celu realizacji wąskich, specjalnych, określonych lub tymczasowych celów, zazwyczaj w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. SPV zazwyczaj są wykorzystywane przez firmy w celu odizolowania firmy od przyszłego ryzyka finansowego. Zwykle bywa że firma przenosi aktywa do SPV w celu finansowania dużych projektów co pozwala na uzyskanie wąskiego zakresu celów, bez narażania całej firmy na ryzyko.

Powołanie i rejestracja spółki celowej

Jesteśmy gotowi świadczyć usługę doradztwa biznesowego oraz wszelkie czynności zmierzające do odpłatnego powołania i zarejestrowania spółki celowej. Za nami stoi renomowana Kancelarie Prawa Gospodarczego która zadba o to by każda umowa była sporządzona zgodnie i poprawnie z obowiązującym prawem. Podejmujemy się również rejestracji spółek zagranicznych w sposób umożliwiający spółkom zaciąganie kredytów i leasingu. W zależności od rejonu działania rejestracja spółki odbywa się w terminie niecałych dwóch tygodni (z dostarczeniem wypisu z KRS).

Czy wiesz czego oczekuje od nas bankier?

Promotor powołując Spółkę celową zwiększa swoje możliwości inwestycyjne i omija ograniczenia stawiane przez banki wobec kredytobiorców zarejestrowanych w innej formie prawnej. Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest ubieganie się o kredyt inwestycyjny (celowy) w obecnych strukturach przedsiębiorstwa / firmy lub wychodzenie z założenia iż spółka cywilna lub jawna jest dla banku spółką celowo powołaną pod projekt inwestycyjny. Nic bardziej mylnego!

Dla SPV w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej, tak jak w przypadku zwykłych spółek dla których okres ten wynosi pomiędzy 12 a 36 miesięcy.

Określenie zdolności kredytowej dla SPV odbywa się na zasadach metody „Project finance” tj. na podstawie prognoz finansowych z przyszłych oczekiwanych dochodów SPV. A więc odmiennie niż ma się to w przypadku spółek zwykłych gdzie ocena zdolności kredytowej jest wynikiem badania pewnego okresu historycznego (badaniu podlega Bilans i RZiS).

Powołanie Spółki celowej zapewnia podział i pozwala izolować wyłączoną część aktywów od wysokiego ryzyka wynikającego z realizowanego projektu. Dla wielu przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą SPV pozwala uchronić majątek osobisty przed bankructwem, co tym samym oznacza iż ich osobiste aktywa nie zostaną naruszone przez wzloty i upadki spółki celowej.

Powołanie SPV musi mieć Promotora lub Udziałowców. Ważne by osoby lub podmioty (przyszli Udziałowcy) powołujące Spółkę celową miały jasną i przejrzystą historię jak również posiadały wiarygodność i zdolność kredytową.

 

<<<powrót

Zasoby powiązane

  • Kredyt inwestycyjny
  • Biznes Plan
  • Usługi doradcze

Zrealizowane projekty:

leasing turbin i elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe

leasing nieruchomosci i hal produkcyjnych

Inwestycje budowlane

leasing myjnii samochodowych

Myjnie samoobsługowe