DMK MONEY - finansowanie dla nowych firm

dmk money faktoring dla nowych firmFaktoring dla nowych firm

Co to jest faktoring?
Faktoring dla nowych firm to celowy instrument finansowy pozwalający na otrzymanie gotówki z tytułu wystawionych faktur do kontrahentów. Faktoring dla nowych firm jest odpowiednikiem krótkoterminowego finansowania w formie kredytu w rachunku lub lini kredytowej. Szybciej i łatwiej jest otrzymać nowej firmie faktoring niż kredyt. Faktoring dla nowych firm polega na nabywaniu przez Faktora niewymagalnych (przed upływem dnia zapłaty) wierzytelności Faktoranta (Twojej firmy) przysługujących mu od kontrahentów, bez przejęcia ryzyka lub z przejęciem ryzyka oraz na świadczeniu dodatkowych usług z tym związanych takich jak administrowanie wierzytelnościami, monitorowanie, dochodzenie wierzytelności i przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (factoring bez regresu – pełny). Faktoring dla nowych firm jest niezastąpionym instrumentem finansowym, zwłaszcza dla tak zwanych start-up (dla firm od pierwszego dnia działalności) z uwagi, iż podmioty te częstokroć nie mają zdolności kredytowej lub zbyt krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej powoduje to, iż bank dyskwalifikuje klienta i nie wyraża zgody na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

zlecenie leasingu on-line

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez DMK Money zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w czynnościach niezbędnych do przygotowania i przesłania oferty oraz ewentualnej jej realizacji ( Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 ).

Wybierz formę faktoringu do własnych potrzeb

Faktoring dla nowych firm bez regresu (pełny).
Dzięki pakietowi ubezpieczeń jest to najbardziej bezpieczna odmiana faktoringu gdzie faktorant otrzymuje do 90% wartości przedstawionych faktur. Odpowiedzialność za niewypłacalność ponosi wyłącznie faktor.

Faktoring dla nowych firm z regresem (niepełny).
Wypłata zaliczki następuje podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego. Faktor nie przejmuje jednak ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Klient zobowiązany jest do zwrotu niezapłaconych wierzytelności przez kontrahentów po okresie regresu.

Faktoring transportowy dla nowych firm.
Usługa faktoringu dla branży transportowej, tj. dla przewoźników (spedytorów) krajowych i międzynarodowych, którym zależy na utrzymaniu stałego dostępu do gotówki oraz uniknięciu przeterminowanych płatności. Produkt ten uwzględnia specyfikę branży transportowej i został opracowany tak, by skutecznie wspierać przedsiębiorców z tego sektora i pomóc zachować płynność finansową.

Czym wyróżnia się usługa faktoringu dla nowych firm?

 • gotówka do 90% za wystawione faktury w ciągu 24h,
 • decyzja o przyznaniu finansowania w terminie do 3 dni,
 • szybkie, przejrzyste i elastyczne procedury,
 • stałe, niezmienne i niskie koszty finansowe, możliwe do obliczenia samodzielnie przez faktoranta ,
 • długie okresy finansowania, nawet do 120 dni,
 • globalny minimalny roczny limit w wysokości poniżej 100.000 złotych,
 • brak minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie uwzględniamy zdolności kredytowej jak również historii w bazach wymiany danych osobowych,
 • brak zabezpieczeń,
 • brak weryfikacji w BIK,
 • zaległości podatkowe wobec US i ZUS nie mają wpływu na decyzję.

<<<powrót

faktoring dla nowych firm w dmk money

Rozwijanie nowych perspektyw jest jedynie możliwe wtedy, gdy nabędziesz wiedzę oraz zdecydujesz się korzystać z sprawdzonych na całym świecie instrumentów finansowych.

Faktoring dla nowych firm w DMK Money spełnia wszelkie oczekiwania każdego przedsiębiorcy, a z upływem czasu otrzymujesz co raz korzystniejszą ofertę. Możesz zamiast faktoringu również wybrać kredyt na start.

Pobierz druk:

faktoring - pierwsze dane do oferty pytania do faktoringu

Powyżej znajdziesz zestaw pytań pozwalający nam przygotować wstępną ofertę faktoringu.

Pobierz załączniki:

faktoring - pierwsze dane do oferty oświadczenie majątkowe
wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, członkowie zarządu

faktoring - pierwsze dane do oferty deklaracja majątkowa
wypełniają spółki prawa handlowego